Szanowni Państwo!

Informujemy, że proces składania wniosków w ramach "Programu grantowego wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich 2023" zgodnie z regulaminem został zakończony z dniem 31.08.2023.
Składanie wniosków nie jest już możliwe.

Fundacja Banku Pekao S.A.